Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bevezető

Üdvözöljük a Csökölyi Általános Iskola weboldalán. cimer Intézményünk a Somogy megyei Csököly községben működik. Beiskolázási körzetünk három községe: Csököly , Gige és Rinyakovácsi.

Szeretettel köszöntünk minden látogatót! Reméljük, kellemes perceket fog eltölteni oldalunkon!

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ határozata alapján a 2015/2016-os tanévre, a fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásra vonatkozó eljárás rend az alábbiak szerint történik.

A Csökölyi Általános Iskolában a beiratkozás helye:

Csökölyi Általános Iskola – Iskolatitkári iroda

7526 Csököly, Petőfi u. 101.

Ideje:

2015. április 16. 8.00-19.00 óráig

2015. április 17. 8.00-18.00 óráig

Körzethatárok:

Csököly (teljes település)

Gige (teljes település)

Rinyakovácsi (teljes település)

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

o az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

§ óvodai szakvélemény

§ nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

§ sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

§ tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

· szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

o regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

o tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

o állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

A szülőnek /gondviselőnek a beiratkozás alkalmával nyilatkozatot kell tenni:

- az életvitelszerű lakcímről

- a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. Fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók).

- az erkölcstan, valamint a hit- és erkölcstanoktatás igénybe vételéről

- a tanuló tankönyvellátásának igényléséhez szükséges normatív kedvezményekről

A tanköteles korba lépő gyermekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni (Nkt. 91. §.).

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója dönt, melyről írásban tájékoztatót, vagy az elutasításról határozatot küld a szülő részére 2015. április 30-ig.

A felvétel elutasítása esetén a szülő az Ntk. 37. § (2)-(3) bekezdése alapján jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet, a fellebbezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (továbbiakban KET) 102. § (1) bekezdése értelmében annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

Fentiek értelmében az eljárást megindító kérelmet, fellebbezést az iskolaigazgatónak kell benyújtani.

A benyújtott kérelmeket az igazgató javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldeni a másodfokon eljáró Tankerületi Igazgatónak.

A benyújtott kérelmeket a Tankerület a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni. (Nkt. 38. § (3), KET 33. § (1), (5)).

Az iskola igazgatója az adott megyei kormányhivatal járási hivatala felé jelzi, ha nem íratták be az intézményébe a felvételi körzetében élő tanköteles tanulót, és arról is értesítést küld, ha körzeten kívüli gyermeket vettek fel (Rendelet 23. § (4), (5) bek.).

Csököly, 2015. március 16.

Gyűjtőné Bartos Andrea s.k.

intézményvezető


Projektnyitó rendezvény a Csökölyi Általános Iskolában

Tisztelt Szülők!


Tisztelettel meghívjuk Önöket a Csökölyi Általános Iskola tanévnyitó rendezvényére,

- 2014. szeptember 09-én 17.00 órára -

melynek kereteiben kívánjuk megnyitni TÁMOP 3.1.4.b-13/1-2013-0001 számú " Köznevelés az iskolában " című EU támogatásból megvalósuló kiemelt projekt-intézményfejlesztési modul megvalósításának folyamatát.

A projekt eredményes megvalósításához elengedhetetlen a partnereinkkel való együttműködés, kapcsolattartás kiépítése, fejlesztése, ezért feltétlenül számítunk az Ön közvetlen megjelenésére és támogatására is.

Tisztelettel: Gyűjtőné Bartos Andrea

intézményvezető

Csököly, 2014. szeptember 01.

Körzethatárok:

Csököly (teljes település)

Gige (teljes település)

Rinyakovácsi (teljes település)

2014/2015-ös tanév

A tanév első tanítási napja: 2014. szeptember 1. (hétfő)

Utolsó tanítási napja: 2014. június 15. (hétfő)

Az első félév 2015. január 18-ig tart.

Szünetek

Őszi szünet:

2014. október 27-től 31-ig,
előtte utolsó tanítási nap: október 22., szerda
utána első tanítási nap november 3., hétfő

Téli szünet:

2014. december 22-től 2015. január 2-ig
előtte utolsó tanítási nap december 19., péntek
utána első tanítási nap 2015. január 5., hétfő

Tavaszi szünet:

2015. április 2-től 7-ig

Nyári szünet:

2015. június 16-tól

Piros betűs ünnepek, munkaszüneti napok, amikor nincs tanítás:


október 23. (csütörtök),

november 1. (szombat),

december 24-25-26 (szerda-csütörtök-péntek),

január 1. (csütörtök),

húsvét: április 6. (hétfő),

munka ünnepe: május 1. (péntek),

pünkösd: május 25. (hétfő)